Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

Bộ Phát Triển Việc Làm EDD Bắt Đầu Nhận Đơn Xin Trợ Cấp Tài Chánh PUA từ Hôm Nay: Thứ Ba 4/28/20

Bộ Trưởng Bộ Lao Động tiểu bang California – Julie Su, vừa thông báo trên Facebook Live rằng những công nhân California nào không hội đủ điều kiện thông thường để nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp – nay có thể nộp đơn xin trợ giúp tài chánh nếu họ đã từng bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

  Chương trình The Pandemic Unemployment Assistance (PUA) Program đã bắt đầu nhận những lá đơn hôm Thứ Ba từ những người không hội đủ điều kiện thông thường để xin trợ cấp thất nghiệp nhưng công việc đã có bị ảnh hưởng thật sự bởi Covid-19. Chương trình PUA đã soạn ra cho những người tự mình làm chủ (Sefl-Employed), những chủ nhân cơ sở thương mại (Business Owners), những công nhân làm độc lập (Independent Workers), những người thợ hay chuyên viên làm tự do (Freelance Workers), những người có thời gian làm việc giới hạn; và bất cứ ai không có một nguồn bảo hiểm hay một phúc lợi nào trong thời gian sinh kế bị ảnh hưởng bởi dịch tể nầy. Chúng tôi sẽ tự động trả ra một số lượng tối thiểu, sau đó đương đơn sẽ có thời gian chứng minh hay cho thấy rằng mình đã có một lợi tức nào đó trước đây; bạn có thể cung cấp giấy tờ chứng minh một lợi tức cao hơn con số tối thiểu $167/tuần trong chương trình PUA nầy,” Bà Su giải thích thêm. “Một khi bạn làm được điều đó, chúng tôi sẽ trả con số cao hơn cộng với số sai biệt ngay từ check đầu tiên.”

Những người hội đủ điều kiện cho chương trình PUA, sẽ được nhận $167/tuần, cộng thêm $600/tuần cho mỗi tuần lễ từ ngày 29 tháng 3 cho đến ngày 25 tháng 7.

Chương trình PUA nầy sẽ kéo dài 39 tuần lễ và dự trù sẽ hết hạn vào tháng 12. Tin tức về PUA triển hạn thêm sau thời gian nầy chưa được bàn đến, theo bà Su. Người nộp đơn sẽ được yêu cầu tự khai lợi tức của họ trong năm 2019. Bà Su đã yêu cầu các người nộp đơn cần phải kiên nhẫn với thủ tục nầy và cho biết sẽ có những sự thay đổi và cải tiến trong cách làm việc để giúp với tình trạng tràn ngập số lượng đơn cần được giải quyết.

 Bà Su cho biết trong 4 tuần lễ vừa qua kể từ khi coronavirus bắt đầu tấn công, California đã nhận và giải quyết nhiều đơn xin trợ cấp hơn trong cả nguyên năm 2019.

  Từ hôm qua, Thứ Hai, Bộ Phát Triển Việc Làm (Employment Development Department: EDD) đã bắt đầu nới rộng thêm giờ làm việc ở các trung tâm tiếp nhận điện thoại từ lên 12 giờ mỗi ngày: từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Muốn biết thêm chi tiết về những chương trình nầy, hoặc nộp đơn online, bạn có thể vào trang web: edd.ca.gov.

(trongdonglife.com/topnews)

Sách đang SALE tại @tronngdonglife.com
Banner