Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

Châu Âu: TT Anh đặt hệ thống báo động 3 cấp để đối phó với đợt Covid-19 tràn ngập sắp tới

Để đối phó với sự tấn công trở lại của Covid-19, Thử tướng Boris Johnson sẽ thông báo với Quốc Hội một hệ thống đóng cửa cô lập địa phương với 3 mức độ tùy nặng nhẹ (A three-tier local lockdown system), có tên gọi chính thức là “Local COVID Alert Levels” cho nước Anh, theo văn phòng ông vừa cho biết.

  Ba mức độ báo động đó là: “trung bình” (medium), “cao” (high) và “thật cao” (very high). Văn phòng ông thủ tướng cho biết họ đang làm việc với các lãnh tụ địa phương để quyết định xem những khu vực nào đáng xếp vào loại “very high” để có thể can thiệp kịp thời và thích đáng.

Những chi tiết liên quan đến các mức độ khác chưa xác định nhưng trong cấp độ cao nhất “very high” thì các sự hoạt động của quán rượu, nhà hàng và giao dịch trà trộn của các gia đình khác nhau dù ở bên trong nhà hay ngoài nhà (indoor and outside) đều bị cấm ngặt – cùng với nhiều biện pháp, qui định khác. Thủ tướng Boris Johnson sẽ thông báo ở Quốc Hội trước khi họp báo với Bộ trưởng Tài Chánh Rishi Sunak và Bộ Trưởng Y tế Chris Whitty.

Thứ trưởng Y tế Anh quốc: Giáo sư Jonathan Van-Tam, đã cảnh giác rằng nước Anh đang ở vào đỉnh cao của dịch bệnh giống như tình trạng hồi tháng Ba ở đây. “Nhưng chúng ta có thể ngăn chận lịch sử tái diễn nếu chúng ta hành động ngay bây giờ,” ông nói. “Nay chúng ta biết nó ở đâu và làm sau để ngăn chận nó – hãy nắm lấy cơ hội nầy và ngăn chận lịch sử tái diễn.”

  Tất cả các nước khắp châu Âu kể cả Anh quốc, đã từng có những sự gia tăng các vụ dịch Covid-19 trong vài ba tuần qua tiếp theo sau sự mở cửa trở lại những khi vực chính của nền kinh tế nầy, cũng như các trường học cấp dưới và đại học. Những mức độ nhiễm và chết – ở Anh quốc đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều tháng qua.

  Không hành động nhanh chóng, có những lo ngại rằng các bệnh viện của Anh sẽ bọ tràn ngập trong nhiều tuần lễ sắp tới vào thời điểm lễ lạc bận rộn nhất trong năm cộng thêm thời tiết mùa đông lạnh cóng. Nước Anh đã nếm trải qua một sự bùng nổ dịch Covid-19 chết chóc nhiều nhất, với cái chết chính thức ghi nhận là 42.825, cộng thêm 65 người chỉ riêng ngày Chủ nhật vừa qua. (trongdonglife.com)

Banner