Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

Công ty Pizza CPK khai phá sản, chưa biết dẹp bao nhiêu địa điểm

Công ty pizza CPK tức California Pizza Kitchen là hệ thống thức ăn nhanh mới nhất vừa mới nộp đơn khai phá sản khi đại dịch và gánh nợ nặng nề khiến cty nầy khó thể hoạt động.

Hệ thống pizza đã từng hoạt động 35 năm nầy đã khai phá sản dưới Chapter 11 hôm Thứ Năm, 7/30/20 – giải thích rằng thủ tục nầy sẽ giúp họ “rút giảm gánh nợ dài hạn đang đè nặng, và nhanh chóng vượt lên thương trường như một công ty mạnh mẽ hơn.” Họ cho biết sẽ đóng cửa những địa điểm lỗ lã, nhưng đã không nói sẽ đóng cửa bao nhiều cửa hàng trong số 200 nhà hàng của họ trên toàn cầu.

CPK đã được mượn gần $47 triệu trong những khoản tiền vay mới để bảo đảm cho công ty hoạt động tiếp tục một cách bình thường. Họ có khoảng 13 triệu tiền mặt trong tay và đã không trả tiền thuê mặt bằng trong nhiều tháng qua trong đa số những cửa hàng của họ.

Những qui định đóng cửa tạm thời các bữa ăn bên trong nhà hàng cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho công ty nầy, bởi vì khoản thu nhập đó chiếm 80% tổng doanh thu của họ, công ty nầy cho biết như trên trong hồ sơ khai phá sản. Tổng thu nhập hiện nay giảm 40% so với cùng thời kỳ nầy hồi năm ngoái.

Việt Kiều và nhiều tiểu thuyết tình cảm xã hội khác của Nguyễn Ngọc Ngạn đang có bán @trongdonglife.com

 Những hệ thống nhà hàng, giống như CPK, đã từng bị khó khăn trong mấy tháng gần đây. Qui định đóng cửa những nhà hàng ăn tại chỗ trong một số các tiểu bang và sự khó khăn vì phải nhờ đến phương tiện trung gian như những công ty giao hàng Uber Eats hoặc DoorDash – khiến gia tăng thêm giá thức ăn của nhà hàng và khuyến khích thực khách muốn ăn tại nhà – làm giảm doanh thu của kỹ nghệ kinh doanh nầy rất nhiều.

  Trong những tháng gần đây, nhiều hệ thống nhà hàng và kinh doanh giải trí như Chuck E. Cheese, FoodFirst Global Restaurants, NPC International điều hành hàng ngàn tiệm Pizza Hut và Wendy’s, … cũng đã tìm cách sống còn bằng thủ tục khai phá sản theo Chapter 11. (trongdonglife.com)

Banner