Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

ĐẠI HỌC UC RIVERSIDE ĐƯỢC XẾP HẠNG SỐ 15 TRÊN 389 ĐẠI HỌC MỸ VỀ MẶT PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Trong danh sách xếp hạng những trường đại học hàng đầu của nước Mỹ, nguyệt san có tên Washington Monthly đã đặt đại học UC Riverside vào hàng thứ 27 trong số tất cả những đại học nói chung, và hạng thứ 15 trong số những đại học công lập. UCR đã lên thêm một bậc trong số trường công, từ hạng số 16 trong bảng xếp hạng hồi năm ngoái (2019).

“Bảng xếp hạng của The Washinton Monthly là rất giá trị bởi vì đó là một trong những hệ thống xếp hạng đầu tiên để đánh giá các trường đại học căn cứ không chỉ trên sự nổi tiếng hay tiêu chuẩn cao của họ, nhưng mà còn xem xét trên những gì họ đã làm để kiến tạo đất nước nầy được tốt đẹp hơn,” Khoa trưởng UCR Kim Wilcox nói. “Tôi rất vui khi Washington Monthly tiếp tục công nhận thành tR như là một đại học dẫn đầu cả nước về sự thành công của sinh viên, sự sáng tạo kiến thức và sự xuất sắc về lãnh vực nghiên cứu.”

  Trong sự xếp hạng về phương diện phục vụ cộng đồng, UCR được xếp hạng 15 trong số 389 đại học 4 năm của danh sách xếp hạng năm 2020 của Washington Monthly. Phân mục nầy đã đưa các yếu tố dịch vụ quân sự, dịch vụ công cộng và những dự án phục vụ cộng đồng như một phần của sự đánh giá xếp hạng.

 UCR đã được xếp hạng số 34 toàn quốc bởi Washington Monthly trong hạng mục “Social mobility (thay đổi địa vị xã hội). Hạng mục nầy xém xét tỉ lệ tốt nghiệp và thu nhập tương lai của các sinh viên thuộc diện thu nhập thấp. Trong bảng xếp hạng mới nhất của họ, U.S. News & World Report đã xếp hạng UCR ở số 1 (hạng nhất) trong nước Mỹ về hạng mục “Social Mobility” nầy. Hệ thống xếp hạng của Washington Monthly đã được sửa đổi lại trong năm 2005 như một câu trả lời cho những hệ thống xếp hạng đại học theo truyền thống thường coi trọng những yếu tố bao gồm tỉ lệ tuyển vào thấp và sự đóng góp của các cựu sinh viên.

“Washington Monthly xếp hạng các trường căn cứ trên khía cạnh họ có làm tốt sứ mạng đẩy mạnh sự thăng tiến trong xã hội, sự nghiên cứu, và tham gia vào sinh hoạt công cộng hay không,” các chủ bút của tờ nguyệt san nầy đã viết trong “lời nói đầu” của bảng xếp hạng năm này như trên.

 Trong lời nói đầu đó, các chủ bút đã lưu ý đến sự suy sụp kinh tế vì dịch tể và hoạt động Black Lives Matter trong sự tiên đoán các trường đại học sẽ nghe một sự kêu gọi to lớn hơn để nâng đỡ thành phần các sinh viên Da Đen, La-tinh, và người Mỹ Bản Xứ, cũng như các sinh viên từ các gia đình lợi tức thấp (low-income families). Tổ chức vô vụ lợi The Education Trust đã xếp UCR vào trong số những đại học tốt nhất (the best) ở Mỹ về hạng mục tốt nghiệp nhiều nhất cho các sinh viên Latino và Da Đen.

  5 trường được xếp hạng cao nhất từ 1-5 trong năm 2020 nầy của Washington Monthly nhìn cũng giống như của những hệ thống xếp hạng khác, dẫn đầu bởi đại học Stanford, rồi đến Harvard, MIT, Yale, và Princeton. Nhưng 11 trong số 20 đại học đứng đầu bảng là các trường đại học của tiểu bang, trong đó có 5 trường đại học công lập của California (UC).

UCR đã được xếp nằm giữa California State University, Fresno (số 26) và University of Virginia (số 28) của bảng xếp hạng năm nay. Trong năm 2019, UCR cũng được xếp số 27. Trong năm 2018, UCR được xếp số 28 cũng trong hệ thống xếp hạng của Washington Monthly nầy. Bảng xếp hạng trọn vẹn 389 đại học Mỹ của nguyệt san Washington Monthly có thể vào xem trên mạng online. (trongdonglife.com TH)

Sách có bán tại trongdonglife.com
Banner