Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
THÔNG BÁO - CHÚC MỪNG - CÁO PHÓ - PHÂN ƯU - CẢM TẠ - RAO VẶT

Phân Ưu Anh Nguyễn Hòa Khánh

PHÂN ƯU

Nhận được tin Thân Mẫu của Ông NGUYỄN HÒA KHÁNH, Hội Trưởng Hội Cao Niên và Thân Hữu Pomona, là:

Cụ Bà Quả Phụ NGUYỄN THIỆN GIỎI

Nhũ Danh NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

  • Sinh Ngày 20 Tháng 01 Năm 1929 tại Qui Nhơn, Việt Nam
  • Đã mãn phần lúc 2 giờ 15 sáng Ngày 23 Tháng 1 Năm 2020
  • (Nhằm Ngày 29 Tháng Chạp Năm Kỷ Hợi)
  • Tại Thành Phố Garden Grove, California

HƯỞNG THỌ 91 tuổi

Linh cửu quàn tại Pacific View Mortuary,

Số 3500 Pacific View Drive, Corona Del Mar, CA 92625

Điện thoại: (949) 644-2700

Trước sự mất mát to lớn và đau buồn này, Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hànhtoàn thể Hội Viên Hội ÁI HỮU CẢNH SÁT QUỐC GIA Pomona và Các Vùng Phụ Cận Xin thành kính chia buồn cùng Ông Bà Nguyễn Hòa Khánh và Tang Quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Phượng sớm được về Cõi Vĩnh Hằng.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội ÁI HỮU CẢNH SÁT QUỐC GIA Pomona và Các Vùng Phụ Cận

Banner