Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
THÔNG BÁO

Thư Kêu Gọi Cúng Dường Chi Phí Dựng Tương Phật Dược Sư của Chùa Hương Sen

Báo Trống Đồng (Monthly News) ấn hành trên Giấy hàng tháng, chủ trương phổ biến và giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc. Website Trống Đồng Life.com cùng chủ trương nói trên, phục vụ đồng hương gốc Việt và hậu duệ hiện đang định cư khắp nơi.
ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com
Banner