Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Địa ốc và đời sống

Thương lượng “Lease Renewal” như thế nào?

Henry H. Nguyễn/R.E. Broker

Bạn có một tiệm nail, nhà hàng, hoặc một tiệm giặt ủi nào đó đã đến hạn phải ký lại hợp đồng (renew lease). Làm cách nào để thương lượng giảm tiền thuê hàng tháng?

Đừng quên ngày cần gia hạn hợp đồng (option to renew)

Trong nhiều trường hợp, hợp đồng thuê tiệm có điều khoản cho phép gia hạn (option to renew). Tuy nhiên, hợp đồng cũng thường bắt bạn phải thực thi điều khoản này 6-9 tháng trước khi hợp đồng hết hạn. Mục đích để chủ phố biết bạn có ở lại hay không để còn kiếm người thuê mới. Trường hợp bạn vì lý do nào đó, quên không thi hành quyền gia hạn (option to renew) đúng hạn, chủ phố có thể ký hợp đồng với người khác. Bạn phải dọn khỏi tiệm khi hết hợp đồng. Đừng để điều này xảy ra.

Nên bắt đầu thương lượng từ sớm.

Thông thường nên bắt đầu 9-12 tháng trước khi hợp đồng hết hạn. Để nếu không thương lượng được, bạn vẫn có thể thi hành option to renew. Cũng như có nhiều thời gian tìm chỗ khác.

Tự đánh giá mình. Tìm những điểm mạnh và yếu của mình như: có trả tiền thuê đều và đúng hạn không, điểm tín dụng cao hay thấp, tiệm vững vàng hay bấp bênh, các chủ phố khác có muốn mình dọn đến không, v.v… Sử dụng những điểm mạnh của mình để thương lượng.

Tìm hiểu thị trường cho thuê (khu đang thuê và các khu lân cận). Nên tìm biết càng chi tiết càng tốt về giá thuê, thời hạn thuê (term), free rent, giá “triple net” v.v.. Nhiều thông tin quý có thể được khai thác từ những người thuê xung quanh, đặc biệt là những người vừa ký lại hợp đồng. Tìm hiểu xem chủ phố có dễ dàng nhượng bộ không và nhượng bộ những gì.

Tạo cạnh tranh giữa các chủ phố

Để đạt được kết quả cao nhất, bạn phải cho chủ phố biết rằng bạn có thể sẽ dọn đi nơi khác.

Nhận ít nhất 2 offers của 2 chủ phố khác với giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi hơn như tiền rent rẻ, free mấy tháng rent, triple net thấp v.v… Dùng những offers này làm căn bản cho cuộc thương lượng.

Tùy trường hợp, thời điểm, hoàn cảnh, chủ phố có thể nhượng bộ nhiều hay ít. Tuy nhiên, cho dù không thành công, bạn cũng không bị thiệt hại gì, vẫn được tiếp tục thực hiện “option to renew”. Vậy tại sao lại không thử?

Henry Huyên Nguyễn, R.E. Broker/(909) 560-2232

Bạn có thể đọc mọi tin tức liên quan đến Địa Ốc, Pháp Luật Đời Sống @trongdonglife.com
Banner