Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
CHÚC MỪNG

Chúc Mừng, Chúc Mừng 2 Gia Đình Nguyễn Lê ở Nam và Bắc Cali. Rước Dâu Mới về Nhà

Chúc Mừng

Nhận được Tin Vui: Chị Hai Lê Thanh Sương và Anh Chu Vương Miện sẽ làm lễ Thành Hôn cho cậu con trai quý là:

Chú Rễ Nguyễn Lê Thiên Phúc

Sánh duyên cùng:

Cô Dâu Nguyễn Thị Như Kiều

Hôn lễ sẽ được cử hành Thứ Bảy và Chủ Nhật ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2023 tới đây tại Tư Gia và Nhà Hàng Mon Chéri Venue, Garden Grove, California.

Chúng tôi xin chúc hai bên gia đình thông gia có được Dâu Hiền Rễ Quý.

Thương Chúc Hai Cháu MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC BÊN NHAU

******

GĐ các Anh Chị Em Cậu Mợ: Lầu, Phước, Đa & Các GĐ Cô Chú: Tuyết, Nguyệt, Thu (California)

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG

======================================

CHÚC MỪNG

Nhận được Tin Vui: Bà QPMS Hạnh Nguyễn là Lê Thị Bạch Quyến sẽ làm Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là :

Chú Rễ Timothy Nguyễn

Sánh duyên cùng

Cô Dâu Ying Li

Hôn Lễ sẽ cử hành vào ngày 16 tháng 6 năm 2023 tại Walnut Creek, California

Trước Tin Vui nầy, các anh chị em trong đại gia đình họ LÊ tại miền Nam California xin chúc Dì Quyến có thêm cô Dâu ngoan hiền, hiếu thảo; và thương mến chúc Hai Cháu Timothy và Ying TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

Gia đình Các Anh Chị Em và Cậu Mợ, Cô Chú: Lầu, Phước, Đa và Sương, Tuyết, Nguyệt, Thu

Nam California

Chúc Mừng !!! Chúc Mừng !!!

trongdonglife gardens’s images
trongdonglife gardens’s images
trongdonglife gardens’s images
Banner