Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

*IRS vừa gửi $ Cứu Dịch cho hàng chục triệu người. Dân có thể vào Internet để theo dõi

Hôm Thứ Tư 4/15/20 Cơ quan IRS cho biết đã bắt đầu gửi ra những khoản tiền trợ giúp dịch tể cho cư dân từ tuần nầy. Nhưng trong khi 80 triệu người có thể thấy tiền vào bank của họ ngay hôm nay, thì những người khác sẽ có thể chờ lâu hơn trước khi nhận được checks.

  Những khoản chi trả sớm nhất sẽ tới với những ai vốn đã khai thuế năm 2018 hoặc 2019 và ủy quyền cho IRS được trực tiếp deposit nếu họ được nhận tiền thuế trả về. Trong nhóm đó, cơ quan nầy đang bắt đầu với những người có lợi tức thấp nhất. Những người nhận tiền Social Security cũng sẽ nhận số tiền trên một cách tự động, ngay cả nếu họ chưa khai thuế. Hàng chục triệu người dân khác không ở trong các trường hợp trên có thể phải chờ nhiều tuần nữa để tấm check được gửi tới nhà.

  Những ai muốn biết tình trạng chi trả của mình ra sao, có thể biết được qua Internet. Sáng hôm nay, (Thứ Tư 4/15/20) cơ quan IRS cho biết bạn có thể vào trang Web của họ, tìm mục có tên “Get My Payment” rồi cho biết chi tiết cá nhân như số an sinh xã hội, ngày sinh, địa chỉ, thì trang nầy sẽ cho biết tình trạng chi trả của bạn ra sao.

                               Bình Nguyên/trongdonglife.com tổng hợp

====

Banner