Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Chùa Hương Sen: KÍNH MỜI THAM DỰ LỄ AN VỊ BỒ TÁT DI LẶC, ĐỊA TẠNG, HỘ PHÁP VÀ VI ĐÀ TRONG DỊP LỄ PHẬT ĐẢN ngày 30/05/2021

Chương Trình
9:30g sáng: Pháp thoại (Hòa Thượng Kim Đài)
10g:             Tung Kinh Khánh đản, Tắm Phật,
An vị Bồ Tát Di Lặc, Địa Tạng, Hộ Pháp và Vi đà (Sám chủ: Hòa Thượng Bửu Lợi)
12:00g:        Cúng dường trai tăng
2g chiều:     Cúng thí 12 loại Cô hồn
3g:               Hoàn mãn.

  Với sự tham dự của Hòa thượng Bửu Lợi, Hòa thượng Kim Đài, Ni sư TN Giới Hương và Chư Ni Chùa Hương Sen.
  Kính Mời quý Phật tử nhín thời gian quý báu về cùng tham dự với Chư Ni.
  Nam Mô Lâm Tỳ Ni Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Huong Sen Buddhist Temple
19865 Seaton Avenue,
Perris, CA 92570, USA
Tel: 951-657-7272 , Cell: 951-616-8620
Email: huongsentemple@gmail.com<mailto:huongsentemple@gmail.com>,
thichnugioihuong@yahoo.com<mailto:thichnugioihuong@yahoo.com>
Facebook:https://www.facebook.com/huongsentemple
Web: www.huongsentemple.com<http://www.huongsentemple.com>

Báo Trống Đồng (Monthly News) ấn hành trên Giấy hàng tháng, chủ trương phổ biến và giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc. Website Trống Đồng Life.com cùng chủ trương nói trên, phục vụ đồng hương gốc Việt và hậu duệ hiện đang định cư khắp nơi.
ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com
Banner