Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

San Bernardino: Tân Thị Trưởng Helen Trần Kêu Gọi Thành Phố Công Bố Tình Trạng Khẩn Cấp về Vấn Nạn Người-Không-Nhà

Ảnh trên: Mayor Helen Trần Ngày Tuyên Thệ Nhậm Chức 12/21/22 (Photo: H. Nguyễn/Trống Đồng News)

LTS: Chúng tôi vừa nhận được một bản Thông Cáo Báo Chí từ Văn Phòng Thị Trưởng Thành Phố San Bernardino gửi ra ngày 13 tháng giêng, 2023. Nội dung thông báo cho biết Thị Trưởng Helen Trần kêu gọi Thành Phố nầy Công Bố một Tình Trạng Khẩn Cấp về Vấn Nạn Người-Không-Nhà (Homeless State of Emergency) tại đây. Sự Công Bố nầy sẽ được suy xét và chính thức đưa ra bởi Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố vào ngày 1 tháng 2, năm 2023 tới đây.

Nội dung thông báo nầy như sau

San Bernardino – CA: Một Kế Hoạch Giải Quyết Nạn Vô Gia Cư (Homeless Action Plan) vừa mới được thông qua cùng với một thỏa hiệp đồng ý chi tiêu $20 triệu để giải quyết vấn nạn nầy, các chức vụ lãnh đạo của Thành Phố San Bernardino vào Ngày 1 Tháng Hai tới đây sẽ thảo luận để công bố Tình Trạng Khẩn Cấp về Nạn Homeless tràn lan đến mức báo động (Homeless State of Emergency). San Bernardino sẽ tham gia cùng với các thành phố khác như: Los Angeles, Long Beach, và quận Los Angeles trong sự công bố tình trạng khẩn cấp như vậy về vấn nạn nầy.

  “Chúng tôi muốn nói rõ với mọi cư dân của chúng ta rằng: giải quyết vấn nạn homeless là vấn đề ưu tiên số một của chính quyền San Bernardino,” Thị Trưởng Helen Trần nói. “Chúng ta phải tập trung mọi nỗ lực của mình, thực hiện kế hoạch của mình đặt ra, bằng mọi cách để làm sao cho đạt kết quả tốt hơn.”

  Bằng cách công bố “tình trạng khẩn cấp”, Thành phố (TP) San Bernardino có thể đặt ra những phương cách để đẩy mạnh sự thực hiện Kế Hoạch Giải Quyết Homeless vừa được chấp thuận đó. Đồng thời, TP sẽ lập ra một Lực Lượng Đặc Trách Homeless (Homeless Task Force) bao gồm các chức vụ Lãnh đạo TP, Trưởng các Ban Ngành, các Nhà cung cấp dịch vụ, và các Nhà hoạt động xã hội, các Ủng hộ viên muốn giúp giải quyết homeless – tất cả sẽ họp thường kỳ để thăm dò và theo dõi sự diễn tiến từng bước của chương trình Homeless Action Plan nói trên.

  Tại một cuộc họp của Hội Đồng TP trong tháng 11, Nhân viên TP đã trình bày một chương trình Homeless Action Plan thật xuyên suốt với đầy đủ chi tiết về vô số những bước khởi đầu để củng cố sự đồng lòng hợp lực của toàn thể cộng đồng nhằm đạt cho được mục tiêu chấm dứt vấn nạn homeless. Những bước khởi đầu đó bao gồm sự ngăn ngừa, sự tiếp cận để tìm hiểu, sự lập những trung tâm trú ẩn khẩn cấp, sự chăm sóc sức khỏe về tâm thần và nghiện ngập, lập chỗ ở chuyển tiếp, xây nhà giá rẻ… Tháng trước, Hội Đồng TP đã chấp thuận chi ra hơn $20 triệu mà TP nầy nhận được từ ngân sách Liên Bang có tên American Rescue Plan Act để làm ngân quỹ thực hiện Kế Hoạch nói trên.

  Kế Hoạch nầy bao gồm sự chi ra $12,4 triệu để xây dựng một trung tâm hướng dẫn, thực hiện, chuyển tiếp cho người homeless thoát ra khỏi tình cảnh homeless -gọi là “homeless navigation center”. Đây là trung tâm điểm của những dịch vụ giúp đỡ từng cá nhân, bao gồm bổ nhiệm nhân viên chuyên môn theo dõi từng trường hợp homeless để giúp đỡ; giúp nhà ở, dịch vụ giao chuyển thư từ, cố vấn tìm công ăn việc làm thích hợp, giúp thoát khỏi các vụ nghiện ngập, và cung cấp các dịch vụ y tế. Cơ sở nầy cũng có thể bao gồm đến 100 đơn vị nhà ở ngắn hạn, có thể trong dạng những nhà tiền chế cỡ nhỏ “tiny homes”. Nếu có thêm ngân sách bơm vào thì trung tâm “Navigation” nầy có thể mở rộng tới 200 units.

 Thành phố cũng để ra ngân khoản $1,5 triệu để lập một toán tiếp cận homeless. Những thành viên trong nhóm nầy sẽ liên hệ thường xuyên với cộng đồng homeless San Bernardino để xây dựng lòng tin và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho họ. Trong hầu hết những trường hợp, phải mất rất nhiều lần gặp gỡ, đôi khi cả nhiều chục lần như vậy trước khi một người homeless chịu chấp nhận sự giúp đỡ. Ngoài nỗ lực tiếp cận đó, thành phố nầy đang suy xét việc mua một hệ thống thông tin quản trị homeless để có thể nối kết hoạt động của nhóm tiếp cận nầy với các cơ quan, đoàn thể, các nhà sản xuất, các dịch vụ làm ăn chung với thành phố để khi cần, những vật liệu hay dịch vụ phục vụ cho homeless có thể sẵn sàng để cung cấp ngay cho họ.

 San Bernardino sẽ tham gia hoạt động chung (partner) với Đại học Cộng Đồng có tên San Bernardino Valley Community College (SBVCC) và Dịch vụ Xã hội có tên Lutheran Social Services để mở ra những dự án nhà ở mới. Dự án SBVCC, với một phí tổn cho thành phố khoảng $900.000 sẽ được xây dựng gần khuôn viên nhà trường nầy và có thể làm nơi cư trú đến 60 sinh viên homeless hay đang có nguy cơ trở thành homeless. Dịch vụ Xã hội Lutheran Social Services, với một phí tổn khoảng $5 triệu, sẽ bao gồm  đến 200 đơn vị nhà ở (units) và còn cung cấp dịch vụ giúp đỡ cho mọi cư dân ở tại đó.

  Hội đồng TP cũng đã chấp thuận thu nhận thêm 12 nhân viên cho Phòng Xây Dựng và Bảo Trì Nơi Công Cộng  (Public Works Department) để tăng cường lực lượng dọn dẹp sạch sẽ khắp TP một cách đáng kể, bao gồm những khu lều trại tạm trú của homeless, và $150.000 để tạo chỗ giặt giũ tắm rửa di động.

  Với tệ nạn homeless trở thành một vấn đề nan giải trên khắp tiểu bang California, thành phố nầy sẽ tìm kiếm thêm ngân sách để thực hiện một cách đầy đủ, trọn vẹn Dự Án Homeless Action Plan qua những khoản ngân sách hỗ trợ từ Liên Bang và những chương trình phát động vừa mới đây bởi Tiểu Bang nầy, cũng như tiếp tục làm việc với những nhà cung cấp sự chăm sóc sức khỏe vô-vụ-lợi, và với Quận nhà – San Bernardino County.

  “Một giải pháp cho vấn nạn trên sẽ cần những kỹ năng và nguồn tài nguyên của nhiều partners,” Thị trưởng Helen Trần nói. “Sự tuyên bố tình trạng khẩn cấp của chúng ta cho thấy rõ rằng thành phố San Bernardino, từ cấp lãnh đạo, nhân viên, đến cư dân của thành phố nầy, đều thấy vấn nạn nói trên đã vượt quá giới hạn mà chúng ta có thể chấp nhận được. Chúng ta đều đồng ý phải công bố chính thức đây là một vấn nạn cần phải có sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau để cùng giải quyết”.

    Ngày Công Bố: January 13, 2023        

   Thị Trưởng:  Helen Tran/Tran_he@sbcity.org

   Trưởng Phòng Thông Tin Công Cộng: Jeff Kraus/Kraus_je@sbcity.org

Báo Trống Đồng (Monthly News) ấn hành trên Giấy hàng tháng, chủ trương phổ biến và giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc. Website Trống Đồng Life.com cùng chủ trương nói trên, phục vụ đồng hương gốc Việt và hậu duệ hiện đang định cư khắp nơi.
ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com
Thư Họa Vũ Hối 1999
Thủ bút Thư Họa của Nhà Danh Họa Vũ Hối tặng Độc Giả Báo Trống Đồng Xuân Quý Mùi 2003.

Trên mõm núi đá @Lake Tahoe (Photo: T.K./T.Đ. News)
trongdonglife garden’s images
Banner