Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v MỪNG XUÂN QUÝ MÃO Của Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley, TT Văn Hóa PG Pháp Vân, TT Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Đức

Ảnh: Lân trước Phước Lộc Thọ 01/23/22 (Photo: Thư Nguyễn/T.Đ. News)

trongdonglife garden’s images
Báo Trống Đồng (Monthly News) ấn hành trên Giấy hàng tháng, chủ trương phổ biến và giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc. Website Trống Đồng Life.com cùng chủ trương nói trên, phục vụ đồng hương gốc Việt và hậu duệ hiện đang định cư khắp nơi.
ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com
Banner