Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

Quận San Bernardino & Riverside, CALI.: Cơ sở buôn bán nhỏ nộp đơn ngay để nhận $2.500 trợ giúp khó khăn do dịch Covid-19

Các cơ sở thương mại nhỏ trong khu vực quận San Bernardino và Riverside thuộc tiểu bang California có từ 5 nhân viên trở xuống có thể hội đủ điều kiện để xin tiền trợ giúp bù đắp cho những khoản chi tiêu hay thiệt hại vì ảnh hưởng của kinh tế trì trệ trong suốt thời gian đại dịch Covid.

Ngân khoản trợ giúp nầy có tên là The Microbusiness COVID Relief Grant, được điều hành và quản trị bởi chính quyền quận, đang cấp ra những tấm checks giúp đỡ trị giá $2.500 cho những cơ sở thương mại nhỏ (small businesses) nào hội đủ điều kiện. Để hội đủ điều kiện, một cơ sở thương mại nhỏ phải:

-Mở cửa làm ăn trước ngày 31 tháng 12 năm 2019

-Có từ 5 nhân viên trở xuống làm việc toàn thời gian.

-Có tổng doanh thu dưới $50.000 trong các hồ sơ khai thuế năm 2019 và 2020.

-Không nhận khoản trợ giúp của tiểu bang (California Relief Grant) qua Lendistry.

 Tại quận San Bernardino có đến 45% những cơ sở thương mại địa phương chỉ có từ 5 nhân viên trở xuống và 10% là do người thuộc thành phần thiểu số làm chủ – theo dữ liệu của Phòng Phát Triển Kinh Tế Quận nầy cho biết.

 Các người hành nghề chuyên nghiệp có bằng cấp bởi tiểu bang California từng phải thuê chỗ để làm cho khách, như thợ hớt tóc, thợ nails hay thợ massage, … đều có thể nộp đơn xin khoản trợ giúp nầy.

 Tiền trợ giúp có thể dùng để chi tiêu cho hoạt động làm ăn như mua thiết bị, gia hạn giấy phép hành nghề, hoặc trả nợ, vv…

 Chương trình trợ giúp nói trên có phần tham gia của công ty Mastercard, và đã bắt đầu từ 28 tháng 2 vừa qua.

  “Những cơ sở buôn bán thật nhỏ loại tiểu thương như vậy đã bị tổn thất đặc biệt bởi vì những sự cấm cản, đóng cửa, và hạn chế đi lại liên hệ đến dịch Covid-19 vừa qua. Những cơ sở làm ăn nhỏ nầy thường được mở ra bởi phụ nữ, thiểu số và các cựu binh,” Chủ tịch Hội đồng Giám sát quận San Bernardino là ông Curt Hagman nói. “Quận San Bernardino rất chú ý tìm cơ hội để giúp đỡ những người chủ cơ sở làm ăn nhỏ nầy có điều kiện để tiến lên và tiếp tục phát triển việc làm trong khu vực của chúng ta.”

 Một số các cơ sở thương mại như tiệm bán thuốc lá và những cửa hàng liên hệ đến giải trí người lớn hoặc buôn bán chất gây nghiện… không nằm trong điều kiện có thể nộp đơn nhận sự trợ giúp nầy.

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình The Microbusiness COVID Relief Grant, bạn đọc có thể  bấm vào trang web sau: selectsbcounty.com 

+++

Được biết, quận Riverside, California cũng có chương trình nầy. Trong một thông báo của văn phòng phát triển kinh tế quận Riverside (Riverside County Office of Economic Development) đã cho biết hiện Văn Phòng nầy đang nhận đơn xin trợ giúp qua chương trình Microbusiness COVID-19 Relief Grant Program cho đến 5 giờ chiều ngày 30 tháng 6 năm 2022. Các người nộp đơn sẽ được hồi đáp trong vòng 14 ngày về tình trạng hồ sơ và sự chấp thuận hay không. Kế đó, những hồ sơ được chấp thuận sẽ nhận được ngân khoản $2.500 trợ giúp ngay khi văn phòng quận nhận được ngân khoản dành cho Small Businesses từ Tiểu Bang California rót xuống – dự trù không trễ hơn ngày 15 tháng 4 năm 2022 tới đây.

Tất cả những điều kiện và chi tiết về chương trình nầy của quận Riverside cũng đều tương tự với quận San Bernadino. Mọi chi tiết về chương trình Microbusiness COVID-19 Relief Grant Program tại Riverside, quí vị có thể liên lạc qua các địa chỉ online và số phone sau đây:  rivcobizhelp.org hoặc mailto:bizinfo@rivco.org hoặc (951) 955-0493

(Thùy Dương/T.Đ. NewsTH)

Báo Trống Đồng (Monthly News) ấn hành trên Giấy hàng tháng, chủ trương phổ biến và giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc. Website Trống Đồng Life.com cùng chủ trương nói trên, phục vụ đồng hương gốc Việt và hậu duệ hiện đang định cư khắp nơi.
ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com
trongdonglife’s garden images
trongdonglife’s garden images
trongdonglife’s garden images
Banner