Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Sinh Hoạt Cộng Đồng

Thư Kêu Gọi CÚNG DƯỜNG Xây Dựng CHÁNH ĐIỆN của Chùa Hương Sen

TÂM THƯ KÊU GỌI BẢO TRỢ

XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN CHÙA HƯƠNG SEN

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,

Kính thưa Quý Phật tử đồng hương gần xa kính mến,

Xây chùa, tô tượng, đúc chuông

Ba công đức ấy thập phương nên làm.

Trong suốt mười năm qua, chùa Hương Sen tại vùng bán sa mạc, miền Nam Cali, vẫn chưa có được chánh điện trang nghiêm, mỗi khi tổ chức đại lễ, hoặc tổ chức khóa tu, Chùa phải che rạp tổ chức ở ngoài trời. Chính vì vậy, Chư Ni và Phật Tử Chùa Hương Sen ước mong có một ngôi Chánh Điện trang nghiêm để thờ Phật, thờ bồ tát, thờ hương linh, làm đạo tràng tu học và dễ dàng cho việc sinh hoạt hoằng pháp hướng dẫn tâm linh.

Ăn cũng hết, mặc cũng mòn

Vào chùa công đức, của còn mai sau.

Kính thưa quý vị, dự án xây dựng Chánh điện, 3000 square feet và chi phí cho một square foot là $300.

Kính xin quý vị phát Bồ đề tâm, nếu đươc mỗi vị cúng một square foot, còn không được, thì tùy vào lòng hảo tâm, hoan hỷ của quí vị, mỗi đồng công đức, mỗi viên gạch của quí vị đóng góp đều giúp Chùa hoàn thành dự án xây dựng nhanh chóng hơn.

Quý vị phát tâm cúng dường, xin trực tiếp gởi check về địa chỉ:

Huong Sen Buddhist Temple

19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, USA

Tel: 951-657-7272, Cell: 951-616-8620

Hoặc deposit thẳng vào bank:

BANK of AMERICA

Huong Sen Buddhist Temple, Acct # 1540075744

Hoặc gởi ZELLE: Huong Sen Buddhist Temple với cellphone 951 616 8620

Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quí vị đồng hương, Phật tử, quí vị hộ pháp luôn được khỏe mạnh, bình an, và thành công trên đường đời cũng như đường đạo.

Hãy trở thành những vị Cấp Cô Độc, những Mạnh Thường Quân và Hộ Pháp cho Công trình Xây dựng Chánh điện Chùa Hương Sen!

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh.

Chùa Hương Sen, ngày 26 tháng 09 năm 2021

Thành kính tri ân,

Trụ trì Thích Nữ Giới Hương

Báo Trống Đồng (Monthly News) ấn hành trên Giấy hàng tháng, chủ trương phổ biến và giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc. Website Trống Đồng Life.com cùng chủ trương nói trên, phục vụ đồng hương gốc Việt và hậu duệ hiện đang định cư khắp nơi.
ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com
trongdonglife’s garden images
trongdonglife’s garden images
trongdonglife’s garden images
Banner