Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

Tin Mới Mỗi Ngày về Coronavirus. April 16/2020

Tin vừa công bố chiều hôm Thứ Năm 4/16/20 cho thấy:

*Toàn cầu có hơn 2.151.100 vụ nhiễm; ít nhất 142.735 người chết

*Mỹ có hơn 667.200 vụ nhiễm với ít nhất 32.868 người chết

 (Theo thống kê từ Johns Hopkins University)

*Tiểu bang California cho đến 2:59 chiều ngày 16 tháng 4 có 27.634 vụ xác nhận nhiễm dịch với ít nhất 951 người chết

*Quận San Bernardino với 1.032 người nhiễm, ít nhất 47 người chết

*Quận Los Angeles với 10.854 vụ nhiễm, ít nhất 455 người chết

*Quận Riverside với 2.105 người nhiễm, ít nhất 54 người chết

*Quận San Diego với hơn 2.000 vụ nhiễm, ít nhất 60 người chết

*Quận Cam với 1.425 vụ nhiễm, ít nhất 25 người chết.

*Quận Santa Clara với 1.793 vụ nhiễm, ít nhất 65 người chết

   (trongdonglife.com tổng hợp)

====

Banner