Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Pháp luật và đời sống

Luật Mới Nhất từ Cơ quan Y tế Công Cộng Cali. về Hội Họp để đối phó với COVID-19

Cơ quan Y tế Công Cộng tiểu bang California vừa công bố một quy định mới về vấn đề tập trung, hội họp – nhằm bảo vệ sức khỏe công cộng và làm chậm bớt sự lây lan của vi khuẩn COVID-19, như sau:

Những cuộc hội họp, tập trung… cần phải đình hoãn hay bãi bỏ khắp trên tiểu bang cho đến ít nhất là cuối tháng Ba.

Những cuộc hội họp, tập trung thiết yếu lắm cũng chỉ được phép giới hạn ở con số không nhiều hơn 250 người.

Những sự kiện tổ chức với số lượng nhỏ hơn chỉ cho phép nếu những người tổ chức có thể thực hiện nguyên tắc mỗi người đứng cách nhau 6 feet.

Banner