Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

Nói Chính Trị ?!

Mỗi Kỳ Một Chuyện                  Phó Thường Dân                                                 (Trống Đồng) Người trong cộng đồng mình rõ là nhiều khuynh hướng. Một số bênh Dân Chủ, một đa số ủng…

Nước Mắt Chảy Xuôi!

Mỗi Kỳ Một Chuyện Phó Thường Dân/TĐ  Một câu chuyện thường ngày người tỵ nạn gốc Việt thế hệ thứ nhất vẫn thường nói với nhau đó là quan hệ…

Vạch Lá Tìm Sâu!

Mỗi Kỳ Một Chuyện Lạ thật! Nếu có ai để ý theo dõi tin tức thời sự hàng ngày những hôm gần đây thì đều biết rằng có một chuyện…
Banner